இந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஏதேனும் வேலைகள் அல்லது சர்வதேச மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்