Ansök om jobb i något av dessa afrikanska länder eller stipendier för internationella studenter