यी मध्ये कुनै पनि अफ्रिकी देशहरूमा रोजगारीका लागि आवेदन दिनुहोस् वा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति