Эдгээр Африкийн аль ч улсад ажилд орох эсвэл олон улсын оюутнуудад зориулсан тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах