Mangataha asa any amin'ireo firenena afrikanina na vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena