הגש מועמדות למשרות בכל אחת ממדינות אפריקה אלה או מלגות לסטודנטים בינלאומיים