Taotlege töökohti kõigis nendes Aafrika riikides või stipendiume rahvusvahelistele üliõpilastele